MARKpro

Grund

MARKpro Grund je univerzalni osnovni premaz sa finim kvarcnim peskom i predstavlja najbolji izbor za sve vrste fasadnih podloga. Osim za fasadne zidne površine, namenjen je i za sve osnovne maltere u termoizolacionom fasadnom sistemu, kao i podbojavanje podloge. Nanosi se pre ugradnje MARKpro dekorativnih maltera.

MARKpro garantuje
  • Egalizaciju podloge u pogledu upojnosti
  • Vezivanje čestica prašine na podlogu
  • Lako nanošenje
  • Povećana adhezija na podlogu
Osobine:
  • Obezbeđuje ravnomeran izgled završnog sloja
  • Povećava vodoodbojnost i impregnaciju podloge
  • Ekonomično rešenje u okviru MARKpro TIS

Prosečna potrošnja: 150 - 200g/m²

Priprema / Nanošenje:

Za nanošenje MARKpro Grund premaza neophodno je da podloga bude tvrda, suva i čista.
Pre nanošenja proizvoda na nove ugradne površine, neophodno je sušenje podloge (jedan dan za svaki milimetar debljine, a za betonske površine najmanje mesec dana).
Pre upotrebe proizvod dobro promešati u originalnoj ambalaži. Ako je potrebno, celokupna količina proizvoda u originalnoj ambalaži može biti razređena dodavanjem maksimum 2.5l vode.
Naneti molerskom četkom koja je pogodna za nanos disperzivnih premaza ili dugodlakim valjkom u jednom sloju.
Za nanos valjkom koristiti mrežicu za ceđenje.

Dostupna pakovanja:
  • 7kg
  • 25kg
Preuzmite: Tehnički list