MARKpro

Lepak u EPS fasadnom sistemu

MARKpro Lepak u EPS fasadnom sistemu je oplemenjena cementna masa u vidu praha i koristi se za lepljenje termoizolacionih ploča stiropora. Ovaj lepak je najsigurniji izbor za lepljenje u fasadnom sistemu sa EPS izolacijom.

MARKpro garantuje
  • Jednostavnu i brzu pripremu
  • Odlično prijanjanje
  • Dobru čvrstoću
  • Bolje otvoreno vreme rada
Osobine:
  • Dobra sposobnost nanošenja na ekspandirani polistiren i sve vrste mineralnih podloga
  • Laka ugradnja
  • Optimalan odnos cene i kvaliteta

Prosečna potrošnja: 3,5 - 5kg/m²

Priprema / Nanošenje:

MARKpro Lepak u EPS fasadnom sistemu namenjen je za lepljenje izolacionih ploča od ekspandiranog polistirena na tvrdu, suvu i čistu mineralnu podlogu.
Podloga na koju se proizvod nanosi treba da bude ravna – za proveru koristiti ravnjaču dužine 3m.
Otvor između kontrolne letve i zidne površine ne treba da bude veći od 10mm.
Na premazane fasadne zidove kao podlogu mogu se lepiti izolacione obloge isključivo ukoliko su premazi čvrsto primenjeni na zidne površine. U suprotnom ih je potrebno u celini odstraniti ili adekvatno sanirati.
U normalnim uslovima (temperatura viša od +20°C i relativna vlažnost vazduha 65%) nove premaze potrebno je sušiti minimum jedan dan za svaki milimetar debljine.
Dodatno ankerisanje izolacione obloge se može izvesti dva do tri dana nakon lepljenja, kada lepak sasvim očvrsne.
Detaljan opis pripreme podloge i načina aplikacije MARKpro lepka u EPS fasadnom sistemu pročitajte u tehničkom listu.

Dostupna pakovanja:
  • 25kg
Preuzmite: Tehnički list